Statenvertaling.nl

trommius

Zoeken Statenvertaling en kanttekeningen – vloed watervloed vloeds

Via deze pagina kunt u online zoeken in de Bijbeltekst en kanttekeningen van de Statenvertaling (editie GBS). U kunt zoeken op één of meer woorden of delen van woorden. De zoekresultaten worden direct onder de zoekopdracht getoond en kunnen ook per Bijbelboek worden geraadpleegd. Vanuit de zoekresultaten kunt u de gevonden Bijbelgedeelten en/of kanttekeningen raadplegen. Via de pijltoetsen in uw browser kunt u terugkeren naar een eerder getoond scherm.

Zoekwoord(en):      (tip: kies zo min mogelijk woorden)
Tekst bevat: 
Zoeken op:  
Zoeken in:  
 

Zoekresultaten per Bijbelboek (aantal verzen)

Gen (11)    Lev (20)    2 Sam (1)    Job (1)    Ps (4)    Jes (5)    Ez (1)    Dan (5)    Nah (1)    Mark (1)    Luk (3)    Ef (1)    Totaal OT (49)    Totaal NT (5)    Alle Bijbelboeken (54)
 

Genesis: zoekresultaten 1-11 (van 11)

Gen. 6:17    (idem met kt.)   Want Ik, zie, Ik breng een watervloed over de aarde, om alle vlees, waarin een geest des levens is, van onder den hemel te verderven; al wat op de aarde is, zal den geest geven.

Gen. 7:6    (idem met kt.)   Noach nu was zeshonderd jaar oud als de vloed der wateren op de aarde was.

Gen. 7:7    (idem met kt.)   Zo ging Noach en zijn zonen en zijn huisvrouw en de vrouwen zijner zonen met hem in de ark, vanwege de wateren des vloeds.

Gen. 7:10    (idem met kt.)   En het geschiedde na die zeven dagen, dat de wateren des vloeds op de aarde waren.

Gen. 7:17    (idem met kt.)   En die vloed was veertig dagen op de aarde, en de wateren vermeerderden en hieven de ark op, zodat zij oprees boven de aarde.

Gen. 9:11    (idem met kt.)   En Ik richt Mijn verbond op met u, dat niet meer alle vlees door de wateren des vloeds zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zijn zal om de aarde te verderven.

Gen. 9:15    (idem met kt.)   Dan zal Ik gedenken aan Mijn verbond, hetwelk is tussen Mij en tussen u en tussen alle levende ziel van alle vlees; en de wateren zullen niet meer wezen tot een vloed om alle vlees te verderven.

Gen. 9:28    (idem met kt.)   En Noach leefde na den vloed driehonderd en vijftig jaar.

Gen. 10:1    (idem met kt.)   DIT nu zijn de geboorten van Noachs zonen, Sem, Cham en Jafeth; en hun werden zonen geboren na den vloed.

Gen. 10:32    (idem met kt.)   Dit zijn de huisgezinnen der zonen van Noach naar hun geboorten, in hun volken; en van dezen zijn de volken op de aarde verdeeld na den vloed.

Gen. 11:10    (idem met kt.)   Dit zijn de geboorten van Sem: Sem was honderd jaar oud en gewon Arfachsad, twee jaar na den vloed.

Genesis: zoekresultaten 1-11 (van 11)

Naar zoekresultaten per Bijbelboek

Naar top van deze pagina