Statenvertaling.nl

trommius

Zoeken Statenvertaling en kanttekeningen – micha

Via deze pagina kunt u online zoeken in de Bijbeltekst en kanttekeningen van de Statenvertaling (editie GBS). U kunt zoeken op één of meer woorden of delen van woorden. De zoekresultaten worden direct onder de zoekopdracht getoond en kunnen ook per Bijbelboek worden geraadpleegd. Vanuit de zoekresultaten kunt u de gevonden Bijbelgedeelten en/of kanttekeningen raadplegen. Via de pijltoetsen in uw browser kunt u terugkeren naar een eerder getoond scherm.

Zoekwoord(en):      (tip: kies zo min mogelijk woorden)
Tekst bevat: 
Zoeken op:  
Zoeken in:  
 

Zoekresultaten per Bijbelboek (aantal verzen)

Num (1)    Richt (19)    1 Sam (9)    2 Sam (8)    1 Kon (9)    2 Kon (1)    1 Kron (17)    2 Kron (13)    Ezra (1)    Neh (5)    Jer (3)    Dan (3)    Micha (1)    Jud (1)    Openb (1)    Totaal OT (90)    Totaal NT (2)    Alle Bijbelboeken (92)
 

1 Koningen: zoekresultaten 1-9 (van 9)

1 Kon. 22:8    (idem met kt.)   Toen zeide de koning van Israël tot Jósafat: Er is nog één man om door hem den HEERE te vragen; maar ik haat hem, omdat hij over mij niets goeds profeteert, maar kwaad: Micha, de zoon van Jimla. En Jósafat zeide: De koning zegge niet alzo.

1 Kon. 22:9    (idem met kt.)   Toen riep de koning van Israël een kamerling, en hij zeide: Haal haastelijk Micha, den zoon van Jimla.

1 Kon. 22:13    (idem met kt.)   De bode nu die heengegaan was om Micha te roepen, sprak tot hem, zeggende: Zie toch, de woorden der profeten zijn uit één mond goed tot den koning; dat toch uw woord zij gelijk als het woord van een uit hen, en spreek het goede.

1 Kon. 22:14    (idem met kt.)   Doch Micha zeide: Zo waarachtig als de HEERE leeft, hetgeen dat de HEERE tot mij zeggen zal, dat zal ik spreken.

1 Kon. 22:15    (idem met kt.)   Als hij tot den koning gekomen was, zo zeide de koning tot hem: Micha, zullen wij naar Ramoth in Gilead ten strijde trekken of zullen wij het nalaten? En hij zeide tot hem: Trek op, en gij zult voorspoedig zijn, want de HEERE zal hen in de hand des konings geven.

1 Kon. 22:24    (idem met kt.)   Toen trad Zedekía, de zoon van Kenáäna, toe en sloeg Micha op de kinnebak; en hij zeide: Door wat weg is de Geest des HEEREN van mij doorgegaan om u aan te spreken?

1 Kon. 22:25    (idem met kt.)   En Micha zeide: Zie, gij zult het zien aan dienzelven dag, als gij zult gaan van kamer in kamer om u te versteken.

1 Kon. 22:26    (idem met kt.)   De koning van Israël nu zeide: Neem Micha en breng hem weder tot Amon, den overste der stad, en tot Joas, den zoon des konings;

1 Kon. 22:28    (idem met kt.)   En Micha zeide: Indien gij enigszins met vrede wederkomt, zo heeft de HEERE door mij niet gesproken. Verder zeide hij: Hoort, gij volken altegader.

1 Koningen: zoekresultaten 1-9 (van 9)

Naar zoekresultaten per Bijbelboek

Naar top van deze pagina