Statenvertaling.nl

trommius

Zoeken diverse vertalingen

Via deze pagina kunt u online zoeken in diverse vertalingen (of in de Griekse tekst van het Nieuwe Testament). U kunt zoeken op één of meer woorden of delen van woorden. De zoekresultaten worden direct onder de zoekopdracht getoond en kunnen ook per Bijbelboek worden geraadpleegd. Vanuit de zoekresultaten kunt u de gevonden Bijbelgedeelten raadplegen. Via de pijltoetsen in uw browser kunt u terugkeren naar een eerder getoond scherm.

Zoekwoord(en):      (tip: kies zo min mogelijk woorden)
Versie:  
Tekst bevat: 
Zoeken op:  
 

Voor het zoeken in Griekse tekst kunnen zowel Griekse als 'gewone' lettertekens (zonder accenten) gebruikt worden. Daarbij geldt: a=α, b=β, g=γ, d=δ, e=ε, z=ζ, h=η, q=θ, i=ι, k=κ, l=λ, m=μ, n=ν, x=ξ, o=ο, p=π, r=ρ, s=σ/ς, t=τ, u=υ, f=φ, c=χ, y=ψ, w=ω.