Statenvertaling.nl

trommius

Zoeken diverse vertalingen

Via deze pagina kunt u online zoeken in diverse vertalingen. U kunt zoeken op één of meer woorden of delen van woorden. De zoekresultaten worden direct onder de zoekopdracht getoond en kunnen ook per Bijbelboek worden geraadpleegd. Vanuit de zoekresultaten kunt u de gevonden Bijbelgedeelten raadplegen. Via de pijltoetsen in uw browser kunt u terugkeren naar een eerder getoond scherm.

Zoekwoord(en):      (tip: kies zo min mogelijk woorden)
Vertaling:  
Tekst bevat: 
Zoeken op: