Statenvertaling.nl

sample header image

Psalm 82 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Psalm 82

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

1 EEN psalm van Asaf.
God staat in de vergadering Godes, Hij oordeelt in het midden der goden.
2 Hoelang zult gijlieden onrecht oordelen, en het aangezicht der goddelozen aannemen? Sela.
3 Doet recht den arme en den wees, rechtvaardigt den verdrukte en den arme.
4 Verlost den arme en den behoeftige, rukt hem uit der goddelozen hand.
5 Zij weten niet en verstaan niet, zij wandelen steeds in duisternis; dies wankelen alle fundamenten der aarde.
6 Ik heb wel gezegd: Gij zijt goden, en gij zijt allen kinderen des Allerhoogsten;
7 Nochtans zult gij sterven als een mens, en als een van de vorsten zult gij vallen.
8 Sta op, o God, oordeel het aardrijk; want Gij bezit alle natiën.

Einde Psalm 82