Statenvertaling.nl

sample header image

Psalm 70 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Psalm 70

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

David bidt God om haastige hulp, beschaming zijner trotse vijanden en vreugde der vromen, tot grootmaking van Zijn heiligen Naam.
 
Bede om spoedige hulp
1 EEN psalm van David, 1voor den opperzangmeester; 2om te doen gedenken.
1 Zie Ps. 4 op vers 1. verwijsteksten
2 Zie Ps. 38 op vers 1. verwijsteksten
 
2 a3Haast U, o God, om mij te verlossen, o HEERE, tot mijn hulp.
a Ps. 40:14, enz. verwijsteksten
3 Vgl. dezen psalm met den 40sten, van vers 14 af tot het einde toe, alwaar bijkans dezelfde woorden gevonden worden. Zie de aantt. aldaar. verwijsteksten
 
3 bLaat hen beschaamd en schaamrood worden, die mijn ziel zoeken; laat hen achterwaarts gedreven en te schande worden, die lust hebben aan mijn kwaad.
b Ps. 35:4, 26; 71:13. verwijsteksten
 
4 Laat hen terugkeren tot loon hunner beschaming, die daar zeggen: Ha, ha!
5 Laat in U vrolijk en verblijd zijn allen die U zoeken; laat de liefhebbers Uws heils geduriglijk zeggen: God zij grootgemaakt.
6 Doch ik ben ellendig en nooddruftig; o God, haast U tot mij; Gij zijt mijn Hulp en mijn Bevrijder; HEERE, vertoef niet.

Einde Psalm 70