Statenvertaling.nl

sample header image

Psalm 150 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Psalm 150

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Looft den HEERE
1 HALLELUJAH. Looft God in aZijn heiligdom; looft Hem in het uitspansel Zijner sterkte. a Jes. 6:3. verwijsteksten
2 Looft Hem vanwege Zijn mogendheden; looft Hem naar de menigvuldigheid Zijner grootheid.
3 Looft Hem met geklank der bazuin; looft Hem met de luit en met de harp.
4 Looft Hem met de trommel en fluit; looft Hem met snarenspel en orgel.
5 Looft Hem met helklinkende cimbalen; looft Hem met cimbalen van vreugdegeluid.
6 Alles wat adem heeft, love den HEERE. Hallelujah.

Einde Psalm 150