Statenvertaling.nl

sample header image

Psalm 148 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Psalm 148

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

1 HALLELUJAH. Looft den HEERE uit de hemelen, looft Hem in de hoogste plaatsen.
2 Looft Hem, al Zijn engelen; looft Hem, al Zijn heirscharen.
3 Looft Hem, zon en maan; looft Hem, alle gij lichtende sterren.
4 Looft Hem, gij hemelen der hemelen; en gij wateren die boven de hemelen zijt.
5 Dat zij den Naam des HEEREN loven; want als Hij het beval, zo werden zij geschapen.
6 En Hij heeft ze bevestigd voor altoos in eeuwigheid; Hij heeft ze een orde gegeven, die geen van hen zal overtreden.
7 Looft den HEERE, van de aarde; gij walvissen en alle afgronden.
8 Vuur en hagel, sneeuw en damp; gij stormwind, die Zijn woord doet.
9 Gij bergen en alle heuvelen; vruchtbomen en alle cederbomen.
10 Het wild gedierte en alle vee; kruipend gedierte en gevleugeld gevogelte.
11 Gij koningen der aarde en alle volken; gij vorsten en alle rechters der aarde.
12 Jongelingen en ook maagden; gij ouden met de jongen.
13 Dat zij den Naam des HEEREN loven; want Zijn Naam alleen is hoogverheven; Zijn majesteit is over de aarde en den hemel.
14 En Hij heeft den hoorn Zijns volks verhoogd, den roem al Zijner gunstgenoten, der kinderen Israëls, des volks dat nabij Hem is. Hallelujah.

Einde Psalm 148