Statenvertaling.nl

sample header image

Psalm 131 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Psalm 131

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

David betuigt zijn ootmoedigheid, vermanende de kerke Gods tot vertrouwen op God.
 
Ootmoedig vertrouwen
1 EEN1 lied Hammaäloth, van David.
O HEERE, amijn hart is niet 2verheven en bmijn ogen zijn niet hoog; ook heb ik niet gewandeld in dingen mij te groot en 3te wonderlijk.
1 Zie Ps. 120:1. verwijsteksten
a 2 Kron. 32:25. Spr. 16:5. verwijsteksten
2 Te weten door hovaardij. Zie Deut. 17:20. verwijsteksten
b Ps. 101:5. Spr. 6:17. verwijsteksten
3 Dat is, te hoge, zware, verborgen dingen, die mijn verstand en macht te boven gaan, als Ps. 139:6. Of die mijn ambt en beroeping niet betamen. Hebr. wonderen boven mij. Zie de aant. Job 42 op vers 3. verwijsteksten
 
2 4Zo ik mijn ziel niet heb gezet en stilgehouden, gelijk een gespeend kind bij zijn moeder! Mijn ziel is 5als een gespeend kind in mij.
4 Dat is, zekerlijk, ik heb mijn ziel of gemoed gespeend. Zie gelijke manier van spreken Ps. 89:36; 95:11, en zie de aant. Gen. 14 op vers 23. Anders: Heb ik mijn ziel niet gezet, enz., gelijk een gespeend kind bij zijn moeder? verwijsteksten
5 Hetwelk alle ding van zijn moeder verwacht en geheel aan haar hangt; alzo ben ik nederig, zachtmoedig, eenvoudig. Van de eenvoudigheid der jonge kinderen zie Matth. 18:1, 2, 3. verwijsteksten
 
3 6Israël hope op den HEERE, van nu aan tot in der eeuwigheid.
6 Dat is, het volk van Israël, het volk Gods.

Einde Psalm 131