Statenvertaling.nl

sample header image

Psalm 120 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Psalm 120

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Gebed tegen laster
1 EEN lied Hammaäloth.
Ik heb tot den HEERE geroepen in mijn benauwdheid, en Hij heeft mij verhoord.
2 aO HEERE, red mijn ziel van de valse lippen, van de bedrieglijke tong. a 1 Sam. 24:10; 26:19. verwijsteksten
3 Wat zal u de bedrieglijke tong geven, of wat zal zij u toevoegen?
4 bScherpe pijlen eens machtigen, mitsgaders gloeiende jeneverkolen. b Ps. 11:2; 59:8. verwijsteksten
5 O wee mij, dat ik een vreemdeling ben in Mesech, dat ik in de tenten Kedars woon.
6 Mijn ziel heeft lang gewoond bij degenen die den vrede haten.
7 Ik ben vreedzaam; maar als ik spreek, zij zijn aan den oorlog.

Einde Psalm 120