Statenvertaling.nl

sample header image

Psalm 117 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Psalm 117

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Alle heidenen worden vermaand den Heere te loven vanwege Zijn goedertierenheid en waarheid.
 
God is aller hulde waard
1 LOOFTa den HEERE, alle heidenen; prijst Hem, alle natiën.
a Rom. 15:11. verwijsteksten
 
2 Want 1Zijn goedertierenheid is 2geweldig over ons, en 3de waarheid des HEEREN is in der eeuwigheid. Hallelujah.
1 In Christus over alle uitverkorenen bewezen.
2 Of: treffelijk.
3 Dat is, de vastigheid Zijner beloften.

Einde Psalm 117