Statenvertaling.nl

sample header image

Psalm 1 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Psalm 1

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Tweeërlei weg
1 WELGELUKZALIG is de man adie niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters. a Ps. 26:4. Spr. 1:10, 15; 4:14, 15. 1 Kor. 15:33. Ef. 5:11. verwijsteksten
2 bMaar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht. b Deut. 6:6, enz.; 17:19. Joz. 1:8. Ps. 119:1, enz. verwijsteksten
3 Want hij zal zijn als een cboom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken. c Jer. 17:8. verwijsteksten
4 Alzo zijn de goddelozen niet, maar als dhet kaf dat de wind heendrijft. d Job 21:18. Ps. 35:5. Jes. 17:13; 29:5. Hos. 13:3. verwijsteksten
5 Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen.
6 Want de HEERE kent den weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan.

Einde Psalm 1