Statenvertaling.nl

sample header image

Psalm 54 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Psalm 54

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

1 EEN onderwijzing van David, voor den opperzangmeester, op Neginôth;
2 Als de Zifieten gekomen waren en tot Saul gezegd hadden: Verbergt zich David niet bij ons?
3 O God, verlos mij door Uw Naam, en doe mij recht door Uw macht.
4 O God, hoor mijn gebed; neig de oren tot de redenen mijns monds.
5 Want vreemden staan tegen mij op en tirannen zoeken mijn ziel; zij stellen God niet voor hun ogen. Sela.
6 Zie, God is mij een Helper; de Heere is onder degenen die mijn ziel ondersteunen.
7 Hij zal dit kwaad mijn verspieders vergelden; roei hen uit door Uw waarheid.
8 Ik zal U met vrijwilligheid offeren; ik zal Uw Naam, o HEERE, loven, want hij is goed.
9 Want Hij heeft mij gered uit alle benauwdheid, en mijn oog heeft gezien op mijn vijanden.

Einde Psalm 54