Statenvertaling.nl

sample header image

Job 26 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Job 26

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

Job verheerlijkt Gods majesteit
1 MAAR Job antwoordde en zeide:
2 Hoe hebt gij geholpen dien die zonder kracht is, en behouden den arm die zonder sterkte is!
3 Hoe hebt gij hem geraden die geen wijsheid heeft, en de zaak alzo zij is, ten volle bekendgemaakt!
4 Aan wien hebt gij die woorden verhaald? En wiens geest is van u uitgegaan?
5 De doden zullen geboren worden van onder de wateren, en hun inwoners.
6 De hel is anaakt voor Hem, en geen deksel is er voor het verderf. a Ps. 139:8, 11. Spr. 15:11. Hebr. 4:13. verwijsteksten
7 bHij breidt het noorden uit over het woeste; Hij hangt de aarde aan een niet. b Ps. 104:2. verwijsteksten
8 Hij bindt de wateren in Zijn wolken, nochtans scheurt de wolk daaronder niet.
9 cHij houdt het vlakke Zijns troons vast; Hij spreidt Zijn wolk daarover. c Job 9:8. Ps. 104:2, 3. verwijsteksten
10 dHij heeft een gezet perk over het vlakke der wateren rondom afgetekend, etot aan de voleinding toe des lichts met de duisternis. d Job 38:8. Ps. 33:7; 104:9. Jer. 5:22. e Gen. 1:9. Job 38:8. Ps. 33:7; 104:9. Spr. 8:29. Jer. 5:22. verwijsteksten
11 De pilaren des hemels sidderen, en ontzetten zich voor Zijn schelden.
12 Door Zijn kracht fklieft Hij de zee, en door Zijn verstand verslaat Hij haar verheffing. f Jes. 51:15. verwijsteksten
13 gDoor Zijn Geest heeft Hij de hemelen versierd; Zijn hand heeft de langwemelende slang geschapen. g Ps. 33:6. verwijsteksten
14 Zie, dit zijn maar uiterste einden Zijner wegen; en wat een klein stukje der zaak hebben wij van Hem gehoord! Wie zou dan den donder Zijner mogendheden verstaan?

Einde Job 26