Statenvertaling.nl

sample header image

Site info en contact

Op deze pagina treft u een beknopte verantwoording aan over deze website. Ook kunt u via deze pagina contact opnemen met de redactie.

Verantwoording

Deze website is gestart in 2012. In dit jaar bestond de Statenvertaling 375 jaar. Sinds voorjaar 2013 is het mogelijk om via deze website de Statenvertaling met kanttekeningen te raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting). De tekst van deze editie is volledig gecontroleerd aan de hand van de uitgave van 1657, waarin de drukfouten die voorkomen in de eerste uitgave van 1637 hersteld zijn. Naast de Bijbeltekst en kanttekeningen verschaft de website informatie over de geschiedenis en achtergronden van de Statenvertaling. Sinds 2016 is de website geschikt voor alle typen schermen en dus ook voor mobiel gebruik.

Deze site geeft vooral informatie over de Statenvertaling. De redactie is overtuigd van de betrouwbaarheid en het blijvende belang van de Statenvertaling. Daarnaast bieden de kanttekeningen een schat aan informatie over de grondtekst, vertaalmogelijkheden en de uitleg van de Bijbeltekst. Voor besprekingen van andere vertalingen wordt verwezen naar andere websites.

Het is de bedoeling de website geleidelijk verder uit te breiden. Uw commentaar en suggesties zijn welkom bij de redactie. Redacteur van de website is C. Valk.

De Statenvertaling voorgelezen

Op de tekstpagina’s treft u bij ieder hoofdstuk van het Oude en het Nieuwe Testament een audiobestand aan met de ingesproken tekst van de Statenvertaling. Dit biedt de mogelijkheid om de Statenvertaling te beluisteren én (indien gewenst) mee te lezen op de pagina. De audiobestanden zijn beschikbaar gesteld door de initiatiefnemers van ‘Statenvertaling luisterbijbel’ (link website).

Bij het begin van het project is de Bijbeltekst voorgelezen uit een (niet GBS) editie van de Statenvertaling omstreeks 1985. Hierdoor zijn er soms geringe verschillen ten opzichte van de recente GBS-tekst zoals die op de tekstpagina’s te vinden is. Naderhand is voorgelezen uit een recente editie van de GBS, waardoor voor de meeste Bijbelboeken de voorgelezen tekst geheel overeenkomt met de tekst op de pagina’s.

Griekse tekst en Statenvertaling

Op deze site kunt u de Griekse tekst van het Nieuwe Testament raadplegen. De Griekse tekst wordt parallel aan de Statenvertaling getoond, naar keuze met of zonder de kanttekeningen van de Statenvertaling. De Griekse tekst is de reconstructie van de door de vertalers gevolgde tekst. Deze tekst is gebaseerd op de Textus Receptus edities van de tweede helft van de 16e en het begin van de 17e eeuw. De verschillen tussen de belangrijkste edities van de Textus Receptus zijn in noten vermeld (zie bijvoorbeeld Matth. 1:11, 23 en 2:11). (Afkortingen in de noten: St=Stephanus 1550, 1551, B=Beza 1565 t/m 1604, Elz=Elzevir 1624, 1633, Sc=Scrivener 1881, M=Meerderheidstekst, edd=edities, kt=kanttekening.)

Voor de reconstructie van de Griekse tekst is uitgegaan van de tekst van de editie Scrivener 1881, echter met aanpassingen voor de plaatsen waar de Statenvertaling een andere lezing volgt. Voor het bepalen van de verschillen tussen de Textus Receptus edities heeft uitgebreid onderzoek plaatsgevonden. Een review van de uitkomsten van dit onderzoek is uitgevoerd door de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS).

Biblia – Bijbel in diverse talen

Op deze site kunt u de Bijbel behalve in het Nederlands ook in diverse andere talen raadplegen (Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Russisch, Oekraïens, Pools, Hongaars, Albanees en Nieuwgrieks). Dit betreft onder meer bekende klassieke vertalingen, zoals de King James Version in het Engels, de Luther vertaling (editie 1912) in het Duits, de Reina-Valera (editie 1909) in het Spaans en de Diodati vertaling in het Italiaans.

Gekozen is voor vertalingen die nauw aansluiten op de Hebreeuwse en Griekse grondtekst en bovendien (voor het Nieuwe Testament) gebaseerd zijn op de Textus Receptus of de Byzantijnse meerderheidstekst. Bij de keuze staat de betrouwbaarheid van de vertaling voor het desbetreffende taalgebied voorop. Verdere uitbreidingen worden overwogen. De vertalingen kunnen zowel afzonderlijk als parallel aan een andere vertaling – waaronder de Statenvertaling – alsook voor het Nieuwe Testament parallel aan de Griekse tekst geraadpleegd worden.

Statenvertaling 1637 en 1657

De eerste gedrukte editie van de Statenvertaling uit 1637 alsook de (op basis van het drukfoutenregister 1655) gecorrigeerde editie van 1657 worden via een afzonderlijke menukeuze op deze site ontsloten. Dit geldt voor de Bijbeltekst, kanttekeningen en inleidingen in deze edities. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

De transcriptie van de Statenvertaling 1637 en 1657 is gemaakt door de Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal onder leiding van Nicoline van der Sijs en Hans Beelen. Meer informatie over deze transcripties is te vinden op de website van de DBNL (editie 1637 / editie 1657).

Copyright

Op de teksten van deze site berust copyright. Voor het gebruik van de GBS teksteditie van de Statenvertaling is toestemming verkregen van de GBS en berust het copyright bij deze stichting. Ook voor de plaatsing van (recente) Bijbelvertalingen in andere talen is waar nodig toestemming verkregen.

Voor artikelen die niet zijn opgesteld door de redactie van statenvertaling.nl, is steeds de bron vermeld. Voor zover dit nodig bleek, is toestemming verkregen voor overname op deze site.

Overname van artikelen die door de redactie van statenvertaling.nl zijn opgesteld, is toegestaan voor uitsluitend niet-commerciële doeleinden, mits overname ongewijzigd en met bronvermelding plaatsvindt. Bij overname op internet dient tevens een link te worden aangebracht naar deze website.

Copyright © 2012-2023 statenvertaling.nl

Contact

Vragen en opmerkingen zijn welkom en kunt u per e-mail richten aan de redactie van statenvertaling.nl.

Andere websites

Gbs.nl (Gereformeerde Bijbelstichting)

Getrouwevertaling.nl

Trinitarian Bible Society (TBS)


Naar top van deze pagina